Sa Chua Vi Sc Khe Tr Em-ca1805

Dental-Care Sa chua vi sc khe tr em Ngoi vic b sung cc cht dinh dng, sa chua cn c kh nng phng v iu tr mt s bnh. Sa chua c tnh acid cao (vi pH thp khong 4,2) nn c tc dng tiu dit mt s vi khun c hi trong h thng tiu ha. i vi tr nh, sa chua ngn nga mt s bnh ng rut, b sung thm acid cho dch d dy ( tr nh nng acid trong d dy cha t c tiu chun nh ngi ln) gip cho vic tiu ha thc n c d dng hn. Trong thnh phn sa chua, cc cht nh: protein (cht m), lipid (cht bo) c sn trong sa c tiu ha mt phn, rt ngn thi gian hp thu trong h thng tiu ha. ng lactoza c ln men d hp thu, lm gim lng ng tn ng li h tiu ha trnh c tiu chy, gip cho c th hp thu canxi v mt s khong cht khc d dng hn. Sa chua c mt gi tr dinh dng kh ng k: trong 100g sa chua cha khong 100Kcal (bng khong chn cm hay 2 tri chui xanh), c cht ng (15,4g), cht m (3,1g), cht bo (3g), canxi v mt s loi vitamin. Mt s loi sa chua cn thm DHA (cht bo khng no chui di) c tc dng gip sng mt v tng ch s pht trin tr tu Khi no nn cho tr dng sa chua Phn ln cc bc s nhi khoa u khuyn cc b m cho b n vo thi im b c 7- 8 thng tui. Mt s bc s khc khuyn cho b n sa chua nh mt trong nhng mn n dm u tin (vo thi im 6 thng tr ln). Chn loi sa chua nguyn kem cho b l tt nht, v b cn cht bo pht trin y . B t 6 thng tui tr ln c th n c sa chua mi ngy vi tiu chun nh sau: – 6 – 10 thng: 50g/ngy. – 1 – 2 tui: 80g/ngy. – Trn 2 tui: 100g/ngy. Nhng iu cn lu khi s dng sa chua cho tr Phn bit r chng loi: hin nay, trn th trng c by bn rt nhiu sn phm sa chua dng nc. Thnh phn ch yu ca thc ung ny l sa b hoc bt sa, ng acid chua, acid chanh hoc acid to, hng liu, cht bo qun. Nhng nhng loi sa ny li khng h c tc dng bo v sc khe nh sa chua. V vy, hy nn chn la k trc khi mua. Dng sau ba n: cc vi khun c li trong sa chua tn ti iu kin pH ln hn hoc bng 5,4, khi i, pH trong d dy ch = 2, cc vi khun c li trong sa chua s b tiu dit, gim tc dng i vi c th. Sau khi n, d dy co bp mnh, pH c th tng ln t 3 – 5, y l iu kin l tng cho cc vi khun c li trong sa chua hot ng. Sc ming ngay sau khi n: do cc vi khun c li trong sa chua hot ng rt mnh nn cng rt d lm hng men rng, nht l rng tr nh. V vy, nn sc ming ngay sau khi n. Khng nn dng nng: khi dng nng hoc cho thm nc nng vo sa chua, s khin cho vi khun c li trong sa chua mt kh nng hot ng. V vy, sa chua s b mt i cc cht dinh dng v kh nng kch thch tiu ha cng gim i ng k. Khng dng chung vi cc loi thuc khc: cc cht c trong thuc khng sinh, hay cc loi thuc c cha thnh phn amin lu hunh cng c th lm ph v hoc tiu dit vi khun c li trong sa chua. BS. Hng Quang About the Author: 相关的主题文章:

« »

Comments closed.